Typografická Beseda je dnes  odborovým svazem zaměstnanců polygrafické výroby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Původně vznikla sloučením dvou spolků, a to staršího, který nesl název ” Typografia “, jehož účelem bylo vzájemné podporování pražských členů, a mladšího, který byl nazván ” Typografická Beseda “. Psal se rok 1862 a Typografická Beseda sdružovala 217 typografů. Rokem 1881 ukončila Typografická Beseda činnost coby spolek pražský a začala rozvíjet činnost ústředního spolku pro celou zemi českou. Začalo slavné údobí Typografické Besedy, kdy výrazně stoupla i vážnost pánů kolegů typografů ve společnosti.

Okupace Československa, jejímž důsledkem bylo rozdělení členů na příslušníky protektorátu a říšskoněmecké občany, byla první velkou ranou i pro Typografickou Besedu. Po osvobození v roce 1945 nastalo ještě krátké období vzkříšení a znovuobnoovení činnosti, ale 15.března 1946 byla Typografická Beseda násilně připojena k ROH. Definitivní tečkou pak byl únor roku 1948. Přerušení demokratického vývoje v našem státě zvláště silně pocítilo odborové hnutí a mezi likvidované svazy  samozřejmě patřila Typografická Beseda. Díky nesmírné obětavosti mnoha kolegyň a kolegů se v závěrečných dnech měsíce března roku 1990 mohla konat řádná valná hromada volených zástupců pracujících polygrafických a  papírenských podniků , na které Typografická Beseda obnovila svojí činnost.

Kdo jsme?

Typografická Beseda

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě jste navštívili stránky “Typografická Beseda, odborový svaz pracujících v polygrafii v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”.

Obraťte se na nás se svými problémy na vašich pracovištích a ve vašich organizací, a my se budeme snažit vám pomoci v rámci našich možností, pomocí našich právníků a našeho kolektivu kolegiálního shromáždění, předsedy i sekretariátu svazu.

Aktuality

Kde nás najdete

Klatovská tř.76, 30100 Plzeň

Klatovská tř.76,
30100 Plzeň

Copyright © 2020 Typografická Beseda