Typografická beseda

160 let od založení Typografické Besedy

           Výročí založení Typografické Besedy

Kdo je Typografická Beseda? Typografická Beseda je dnes odborovým svazem zaměstnanců polygrafické výroby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a byla založena před 160 lety v roce 1862.

    Původně vznikla sloučením dvou spolků, a to staršího, který nesl název “Typografia”, jehož účelem bylo vzájemné podporování pražských členů a mladšího, který byl nazván ” Typografická Beseda”.

  Psal se rok 1862 a Typografická Beseda sdružovala 217 typografů. Rokem 1881 ukončila Typografická Beseda činnost coby spolek pražský a začala rozvíjet činnost ústředního spolku pro celou zemi českou. Začalo slavné období Typografické Besedy , kdy výražně stoupla  vážnost pánů kolegů typografů ve společnosti.

  Okupace Československa, jejímž důsledkem bylo rozdělení členů na příslušníky protektorátu a říšsko-německé občany, byla první ranou pro Typografickou Besedu.

  Po osvobození v roce 1945 nastalo ještě krátké období vzkříšení a znovuobnovení činnosti, ale 15. března 1946 byla Typografická Beseda násilně připojena k ROH. Definitivní tečkou pak byl únor 1948.

  Přerušení demokratického vývoje v našem státě zvláště silně pocítilo odborové hnutí a mezi likvidované svazy samozřejmě patřila Typografická Beseda. V celých čtyřiceti letech, mimo krátkého období v roce 1969 – 1970, byly samostatné typografické odbory tabu. Zlom přinesl až listopad 1989. Díky nesmírné obětavosti mnoha kolegyň a kolegů se v závěrečných dnech měsíce března roku 1990 mohla konat řádná Valná hromada volených zástupců pracujících polygrafických a papírenských podniků, na které Typografická Beseda obnovila svojí činnost. Dnes je Typografická Beseda považována za nejstarší polygrafický odborový svaz nezávislých odborů v Evropě.

         

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě jste navštívili stránky “Typografická Beseda, odborový svaz pracujících v polygrafii v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”.

Obraťte se na nás se svými problémy na vašich pracovištích a ve vašich organizací, a my se budeme snažit vám pomoci v rámci našich možností, pomocí našich právníků a našeho kolektivu kolegiálního shromáždění, předsedy i sekretariátu svazu.

Úřední hodiny

Předseda a sekretariát budou každou středu od 8.00 - 16.00 ve své kanceláři
v 5. patře Domu odborových svazů

Kde nás najdete

Klatovská tř.76, 30100 Plzeň

Klatovská tř.76,
30100 Plzeň

Copyright © 2020 Typografická Beseda