Typografická beseda

Nový projekt

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Sekretariát: Václavské náměstí 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 E-mail: kzps@kzps.cz SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH (Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197) Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se svými členy a partnerem projektu (ČMKOS) realizuje projekt s cílem připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech. Čeho chceme v projektu dosáhnout: – stav po realizaci projektu: Posunout se ze stavu identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaná doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích, jež jsou v případě polygrafie příprava tisku, tisk a dokončující zpracování. Klíčové aktivity, které byly pro polygrafii vytipovány jsou : nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž a stres, vyhoření, psychická zátěž. Společně, jako sociální partneři, navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP. Proč to děláme: Chceme u vybraných pracovních pozic v odvětvích najít způsob jak: – snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic – umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu. Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek ve výše uvedených aktivitách Jaké činnosti/nástroje k tomu máme: – 8 bipartitní týmů – Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní – Analýzy pro vybrané oblasti/témata – Tematická setkání pro zpracování doporučení – Pilotní ověřování navržených doporučení – Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti – Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině – Konference pro předání informací odborné i širší cílové skupině Zaměření bipartitní platformy: Naše platforma pracuje v současné době na klíčové aktivitě č.5 / dále KA 5/ týkající se vlivu zvýšené zátěže a subjektivního prožitku stresu na pracovištích. Dalším důležitým tématem je téma vyhoření. V rámci KA 5 se snažíme odhalit příčiny vzniku syndromu vyhoření na konkrétních pozicích. V přípravě analýzy této problematiky nám pomáhá odbornice na toto téma. Za BP polygrafie: Antonín Pokorný

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě jste navštívili stránky “Typografická Beseda, odborový svaz pracujících v polygrafii v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”.

Obraťte se na nás se svými problémy na vašich pracovištích a ve vašich organizací, a my se budeme snažit vám pomoci v rámci našich možností, pomocí našich právníků a našeho kolektivu kolegiálního shromáždění, předsedy i sekretariátu svazu.

Úřední hodiny

Předseda a sekretariát budou každou středu od 8.00 - 16.00 ve své kanceláři
v 5. patře Domu odborových svazů

Kde nás najdete

Klatovská tř.76, 30100 Plzeň

Klatovská tř.76,
30100 Plzeň

Copyright © 2020 Typografická Beseda