Typografická beseda

POZOR! DŮLEŽITÉ!

Vážené kolegyně, vážení kolegové! V souladu s § 3041 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) se na právnické osoby, tedy i na odborové organizace vztahuje neodkladná povinnost uvést své stanovy do souladu s tímto NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Z téhož důvodu je nutné změnit adresu sídla, kterou vám tímto oznamuji: OS Typografická Beseda, Klatovská 76, 30100 Plzeň předseda OS TB Antonín Pokorný

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě jste navštívili stránky “Typografická Beseda, odborový svaz pracujících v polygrafii v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”.

Obraťte se na nás se svými problémy na vašich pracovištích a ve vašich organizací, a my se budeme snažit vám pomoci v rámci našich možností, pomocí našich právníků a našeho kolektivu kolegiálního shromáždění, předsedy i sekretariátu svazu.

Úřední hodiny

Předseda a sekretariát budou každou středu od 8.00 - 16.00 ve své kanceláři
v 5. patře Domu odborových svazů

Kde nás najdete

Klatovská tř.76, 30100 Plzeň

Klatovská tř.76,
30100 Plzeň

Copyright © 2020 Typografická Beseda