Typografická beseda

Zprávy z KS TB

Dobrý den, kolegyně a kolegové! Dne 12.2.2015 se poprvé od valné hromady sešlo KS TB a RK na své první pracovní schůzi v klubu STC v Praze. Předseda informoval členy o odchodu z DOS a ukončení činnosti v této budově. Po dlouhých 25ti letech jsme byli nuceni, z finančních důvodů, opustit tyto prostory. Předseda byl nucen si odvézt důležité dokumenty k sobě do Plzně, odkud bude řídit činnost TB. Abychom zachovali staré dokumenty o TB, darovali jsme některé knihy a písemnosti archivu Národního muzea v Praze. 

   V dalším bodu jednání KS schválilo finanční rozpočet OS TB na rok 2015 a plán činnosti na tentýž rok. V diskuzi předseda informoval KS o dalším fungování v projektu BIDI 2 a o činnosti sektorové rady pro polygrafii.

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Právě jste navštívili stránky “Typografická Beseda, odborový svaz pracujících v polygrafii v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”.

Obraťte se na nás se svými problémy na vašich pracovištích a ve vašich organizací, a my se budeme snažit vám pomoci v rámci našich možností, pomocí našich právníků a našeho kolektivu kolegiálního shromáždění, předsedy i sekretariátu svazu.

Úřední hodiny

Předseda a sekretariát budou každou středu od 8.00 - 16.00 ve své kanceláři
v 5. patře Domu odborových svazů

Kde nás najdete

Klatovská tř.76, 30100 Plzeň

Klatovská tř.76,
30100 Plzeň

Copyright © 2020 Typografická Beseda